pper хүдэр баяжуулах процессын үйлдвэрийн шаардлага