зэсийн уурхайнуудыг хувьчлах давуу болон сул талууд