тэрээр төмрийн хүдэр олборлох зургуудыг боловсруулдаг